print Drukāt

Regulatora kvalitātes pārskati

Regulators reizi gadā izstrādā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu, kurā apkopo informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi. Ņemot vērā ievērojamo komersantu skaitu un attiecīgi Regulatorā apkopoto datu apjomu, Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā ir iekļauti, izņemot atsevišķus universālā pakalpojuma sniedzēja veiktos mērījumus, tikai Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes parametru mērījumu rezultāti.

ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU KVALITĀTES PĀRSKATS PAR 2017.GADU

PĀRSKATS PAR ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU LIETOTĀJU SŪDZĪBĀM 2018.GADĀ

ZIŅOJUMS PAR VEIKTO PĀRRAUDZĪBU SAISTĪBĀ AR PIEKĻUVI ATVĒRTAM INTERNETAM 2016/2017.GADĀ

ARHĪVS