print Drukāt

Saņemtie pieprasījumi

Izsoles vai konkursa kārtībā piešķiramo frekvenču pieprasījumi

(par cita veida pieprasījumiem informācija netiek publicēta)

3400MHz – 3800MHz

Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.
Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 4.oktobrim.


   Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.

   Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 12.decembrim.
   2017.gada 27.novembrī notika izsole.


3600MHz – 3800MHz

   Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslas 3600MHz – 3800MHz viena 14 MHz plata radiokanāla lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2015.gada. (Pieprasījums ir atsaukts)


2570MHz – 2620MHz

   Regulatorsir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz – 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada 1.janvāra. Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2013.gada 27.novembrim.

Izsludināja izsoli.

2300MHz – 2370MHz

   Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2370MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2013.gada 1.janvāra. Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2012.gada 8.novembrim.” Regulators 2012.gada 8.augustā izsludināja izsoli.

2500MHz – 2690MHz

   Regulators ir saņēmis divu elektronisko sakaru komersantu pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 2500MHz – 2570MHz/2620MHz – 2690MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2014.gada 1.janvāra. Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2012.gada 30.janvārim.” Regulators 2011.gada 16.novembrī izsludināja izsoli.

450,0MHz - 457,5MHz/460,0MHz - 467,5MHz

   Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 450,0MHz – 457,5MHz/460,0MHz – 467,5MHz divu 1,25MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2011.gada. Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2011.gada 6.decembrim. Regulators 2011.gada 16.jūnijā izsludināja izsoli.