print Drukāt

Šobrīd aktuāli

Par elektroenerģijas izmaksām

Izvērtējot iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, regulāri iesniedzamās atskaites un sadarbojoties ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem (komersantiem), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par ūdenssaimniecības komersantu iespējām elektroenerģijas izmaksu samazināšanā, un aicina detalizēti izvērtēt elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus un pārskatīt elektroenerģijas pieslēgumu jaudas.

Tuvojoties elektroenerģijas tirdzniecības līguma beigu termiņam, aicinām rūpīgi izvērtēt visus piedāvājumus un pievērst uzmanību vairākiem aspektiem.

Izvēloties elektroenerģijas tirgotāju, iesakām veikt iepirkuma procedūru (atklāts konkurss, sarunu procedūra u.tml.) vai tirgus izpēti ar cenu aptauju, tādējādi izvērtēšanai saņemot vairāku elektroenerģijas tirgotāju cenu piedāvājumus.

Izstrādājot iepirkuma tehnisko specifikāciju vai tirgus izpētes cenu piedāvājuma formu, aicinām ietvert nosacījumu iesniegt elektroenerģijas cenu piedāvājumu pie dažādiem nosacījumu variantiem, piemēram, piedāvāt elektroenerģijas cenu, ja elektroenerģijas tirdzniecības līgums tiek slēgts uz 1, 2 vai 3 gadiem; elektroenerģijas cenu, ja fiksētā elektroenerģijas cena tiek pārskatīta katru ceturksni, pusgadu vai gadu; elektroenerģijas cenu vienai vai vairākām laika zonām u.tml.

Ja izvēlaties mainīgo elektroenerģijas biržas cenu, salīdziniet piedāvātos tirdzniecības uzcenojumus.

Pirms izvēlaties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu, rūpīgi izvērtējiet visus līguma projekta nosacījumus. Ja līguma darbības laikā paredzamas izmaiņas iekārtu izmantošanā, jautājiet par iespēju līguma noteikumos iekļaut nosacījumu par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem atsevišķiem objektiem un jauniem elektroenerģijas piegādes pieslēgumiem. Pievērsiet uzmanību līguma projektā piedāvātajiem papildu pakalpojumiem, izvērtējiet to aktualitāti, lietderību un cenu. Bez ievērības neatstājiet līguma projektā ietvertos līguma izbeigšanas nosacījumus un paredzamos līgumsodus, jo arī par tiem iespējams vienoties, saskaņojot savstarpēji izdevīgus nosacījumus.

Atkārtoti aicinām pievērst uzmanību arī pieprasītās elektroenerģijas pieslēguma jaudas faktiskajai noslodzei, pārliecinoties, ka tā tiek noslogota iespējami efektīvi. Īpaši būtiski tas ir šobrīd, jo no 2018.gada janvāra lietotāju obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumi būs atkarīgi ne tikai no elektroenerģijas patēriņa apjoma, bet arī no izvēlētā pieslēguma veida un pieslēguma jaudas.

Lai novērtētu pieprasītās elektroenerģijas pieslēguma jaudas noslodzi, izvērtējiet gan objektos patērēto elektroenerģiju, gan uzstādīto iekārtu tehniskajās specifikācijās norādītos darbības parametrus, piemēram, dzinēju palaišanas strāvu. Aicinām izvērtēt arī iekārtu jaudas regulējošu risinājumu (piemēram, frekvenču pārveidotāju, mīkstās palaišanas iekārtu) ierīkošanas tehniskos un ekonomiskos ieguvumus.

Elektroenerģijas pieslēguma jaudas noslodzes efektivitātes novērtēšanas procesā nepieciešamības gadījumā jums ir iespēja vērsties arī pie AS “Sadales tīkls” konsultantiem, zvanot uz tālruņa numuru 67726000, vai piesakoties vizītē un individuāli izanalizējot nepieciešamās jaudas, ņemot vērā individuālo darba profilu.