print Drukāt

Struktūra

Regulatora struktūru nosaka likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Saskaņā ar likumu Regulatora sastāvā ir padome, kurā ietilpst Saeimas ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.