print Drukāt

Televīzija

Televīzijas pakalpojums

Televīzijas pakalpojums ir televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums elektronisko sakaru tīklā. Televīzijas pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu un fiksētā tālruņa pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem televīzijas pakalpojuma kvalitātes parametriem:

  • Minimālā attēla kvalitātes vērtība
  • Bojājumu novēršanas laiks

Līgumā norādītās pakalpojumu kvalitātes rādītāju vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.

Kvalitātes deklarācija

Komersanti ik gadus iesniedz Regulatorā pašu komersantu noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā šādiem parametriem:

  • Ierīkošanas laiks
  • Bojājumu skaits
  • Bojājumu novēršanas laiks
  • Attēla kvalitātes vizuālais novērtējums

Kvalitātes deklarācija atspoguļo komersantu prognozētos televīzijas pakalpojuma kvalitātes rādītājus. Regulators šos rādītājus apkopo un publicē, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par televīzijas pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto televīzijas pakalpojuma kvalitāti Jūs varat televīzijas pakalpojuma kvalitātes deklarācijās.

Regulators televīzijas pakalpojuma mērījumus veic gadījumos, ja Regulatorā ir saņemta lietotāja sūdzība par televīzijas pakalpojuma kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.