print Drukāt

Tirgotāju reģistrs

Gzestirgotjureistrs

Komersanta nosaukumsUzņēmuma reģistra Nr.Regulatora reģistra Nr.Reģistrācijas datums
AS "Latvijas Gāze" 
40003000642
DT34004 
10.02.2017
SIA "Frenzo" 
40103922521
DT34005
10.02.2017
SIA "Enefit" 
40003824046 
DT34006
10.02.2017
AS "AJ Power Gas" 
40203049079
DT34007
10.02.2017
SIA "ESK Sistēmas" 
40003932222
DT34008
10.02.2017