print Drukāt

Ziņojumi-aizdomīgie darījumi

Ziņošanas iespējas par aizdomīgiem darījumiem enerģijas vairumtirgū

Visiem tirgus dalībniekiem ir tiesības ziņot par REMIT pārkāpumiem un iespējamiem aizdomīgiem darījumiem enerģijas vairumtirgū. Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) ir izveidojusi vienotu ziņošanas vietni, kur gan organizētas tirgus vietnes (biržas) darbinieki, gan komersantu darbinieki, gan ierēdņi, gan ārštata darbinieki var ziņot par iespējamām tirgus manipulācijām un mēģinājumu veikt tirgus manipulācijas, iekšējās informācijas izpaušanas aizlieguma pārkāpumu, kā arī par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumiem enerģijas vairumtirgū.

Lai ziņotu par iespējamu pārkāpumu, spiediet šeit.

Ziņojot par iespējamu pārkāpumu, ziņotājam precīzi jāatzīmē sekojoša informācija:

  • REMIT pārkāpuma veids*;
  • pārkāpuma ģeogrāfiskais tirgus (valsts);
  • atbildīgā regulatīvā institūcija (Latvijā – Regulators);
  • enerģijas vairumtirgus produkts (dabasgāze, elektroenerģija u.c.).

*Iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpuma gadījumā papildus jānorāda, vai pārkāpums ir saistīts ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma regulējumu, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.596/2014  (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (MAR).

Tirgus dalībnieka pienākums ziņot

Savukārt gadījumos, kad tirgus dalībnieks apzināti kavējas, publiskot iekšējo informāciju (REMIT 4.panta 2.punkts), tirgus dalībniekam jāziņo gan ACER, gan Regulatoram, aizpildot pieteikumu par ārkārtas iekšējās informācijas ziņošanas kavējumu.

Gadījumos, kad tirgus dalībnieks saskaras ar padeves neplānotu pārtraukšanu (REMIT 3.panta 4b.apakšpunkts), kas var radīt tūlītējus materiālus zaudējumus tirgus dalībniekam un var kavēt līgumsaistību izpildi, nepieciešams ziņot gan ACER, gan Regulatoram, aizpildot pieteikumu par tūlītējiem zaudējumiem.